top of page

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ И БИСКВИТКИ

ЛИЧНИ ДАННИ

Основни принципи при обработката на лични данни

Ние обработваме личните данни законно, добросъвестно и по прозрачен начин.

Ние обработваме лични данни, събрани за конкретни, изрично посочени и законни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Обработваните лични данни са подходящи, подходящи и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („минимизиране на данните“).

Обработените лични данни могат винаги да бъдат актуализирани, като се вземат всички разумни мерки, за да се осигури своевременно изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се вземат предвид целите, за които се обработват („точност“).

Обработените от нас лични данни се съхраняват във форма, която позволява идентифицирането на субекта на данни за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“).

Личните данни, които обработваме, се съхраняват по начин, който осигурява подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреда, чрез прилагане на подходящи технически или организационни мерки („целостта и поверителността“ ).

Администратор на лични данни

Администратор на лични данни е Solidifique Ltd, със седалище и адрес на управление в град София 1309, Илинден, 126/78 (Solidifique Ltd).

Ако имате въпроси относно поверителността на Solidifique Ltd или искате да се свържете с нас във връзка с въпрос, свързан със защитата на личните данни, можете да се свържете с нашия служител по защита на личните данни на следния имейл: contact@kdermcosmetics.bg

Ако по някаква причина Потребителите считат, че отговорът от SOLIDIFIQUE LTD е незадоволителен, SOLIDIFIQUE LTD информира Потребителите, че могат да подадат иск до властите.

Тази Политика за поверителност може да бъде изменена в съответствие с националното и европейското законодателство. Всяка промяна влиза в сила от момента на публикуване на тази страница. Препоръчваме ви да проверявате нашия уебсайт често, за да видите последните промени. Нашата политика за поверителност няма да бъде променена по начин, който позволява по-малка защита на личните данни на нашите клиенти и потребители без тяхното писмено съгласие.

Какви лични данни обработваме?

Ние събираме вашите лични данни, за да можем да предоставяме нашите стоки и услуги, както и да ги подобряваме непрекъснато.

Ето видовете информация, която събираме:

Информация, която ни предоставяте: ние получаваме и съхраняваме всяка информация, която предоставяте във връзка с услугите на Solidifique Ltd. Например: информация, свързана с търсения в платформата, поръчки, направени от вас, вашия потребителски профил, имейл, телефон, адрес , запитвания, искания за достъп до лична информация и др.

Автоматична информация: Ние автоматично получаваме и съхраняваме определени видове информация, когато използвате сайта на Solidifique Ltd., като информация за вашето използване, включително вашето взаимодействие със съдържанието и услугите, достъпни чрез сайта.

Информация от други източници: може да получим информация за вас от други източници като: информация за доставката на стоки, закупени чрез сайта, информация за броя прегледи на страницата.

 

ПОЛИТИКА НА БИСКВИТКИТЕ

„Бисквитката“ е малка компютърна програма, която представлява блок от цифрови данни, изпратени до браузъра от уеб сървър и съхранявани на твърдия диск на компютъра, цифровия таблет или телефона на потребителя (наричани по-долу „Хардуер“).

Някои бисквитки могат да съдържат лична информация, която идентифицира Потребителя като физически потребител и / или идентифицира Хардуера на Потребителя. Те идентифицират частите на уебсайта, които интересуват Потребителя, и поради това позволяват на потребителя да бъде съобщено съдържание, което може да съответства на интересите на Потребителя.

Уебсайтът използва бисквитки, по-специално за статистически цели (например прогнози за броя посещения на Уебсайта, географски региони, където се намират Потребителите), за подобряване на операциите и сърфирането в Уебсайта (напр. За благоприятство или прилагане на оптимизация на Уебсайта за даден браузър и даден дисплей цвят) и да осигури сигурност по време на сърфиране, като се бори по-специално срещу измами и нежелани имейли.

Бисквитките на трети страни могат също да бъдат запазени на Хардуера и да се използват за персонализиране и / или подобряване на съдържанието, включително реклама, вероятно използвани, когато Потребителят сърфира. В зависимост от носителя могат да бъдат запазени няколко бисквитки на трети страни, по-специално:
Бисквитки в социалната мрежа, които могат да бъдат инсталирани на Хардуера, когато Потребителят се консултира с някоя от нашите медии, на които се публикува съдържание от социалните медии. SOLIDIFIQUE LTD призовава всички потребители да прегледат политиката на социалните мрежи за управление на тези бисквитки на уебсайтовете на мрежите.
Бисквитките за насочване , определени от трета страна, като например рекламодател, могат да се използват за показване на реклами, които най-добре отговарят на потребителите или са насочени към интересите на потребителите. Те също така позволяват да се ограничи броят на показванията на реклама и помагат да се измери ефективността на рекламната кампания. Тези бисквитки се използват и за проследяване на посещенията на потребителя на различни уебсайтове.

Освен това SOLIDIFIQUE LTD може да поставя свои собствени бисквитки на носители, принадлежащи на трети страни партньори.
Целта на тези бисквитки е основно да представят съдържание, което съответства на областите на интерес на Потребителя и да преброят мненията на Потребителя за съдържанието.

Продължавайки да сърфират в уебсайта, потребителите приемат, че SOLIDIFIQUE LTD използва бисквитки в съответствие с описанието им в този раздел.

Уеб браузърите обикновено са конфигурирани да приемат бисквитки. Потребителите могат да се противопоставят на наличието на бисквитки и да ги откажат или изтрият. За тази цел те могат да бъдат изтрити от Хардуера, като се обърнат към страницата за помощ на браузъра или се противопоставят на запазването на бисквитки, като деактивират тази функция в браузъра. Потребителите могат да променят опцията си да приемат или отказват бисквитки по всяко време.

Ако Потребител деактивира бисквитките, Уебсайтът може да не работи перфектно и определено съдържание да не е достъпно. В тази връзка препоръчваме да разрешите запазването на бисквитки, за да се възползвате от всички функции на уебсайта

bottom of page